Tôi muốn biết chỉ tiêu Tiền chi khác trên báo cáo LCTT (pp trực tiếp) lấy số liệu như thế nào?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Diễm Ngọc, 16/9/20.

 1. Nguyễn Thị Diễm Ngọc

  Nguyễn Thị Diễm Ngọc New Member Nhân viên MISA

  Mô tả: Chỉ tiêu Chi tiền khác (Mã số 13) trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp B03a/BCTC


  22.

  Cách lấy số liệu:
  Chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) = Tổng chi – Các chi tiêu Tiền chi lên báo cáo (trừ mã số 13)
  Cách kiểm tra
  :
  • Bước 1: Kiểm tra Tổng chi
  - Vào Báo cáo\Sổ kế toán, chọn in Sổ tổng hợp Tài khoản 111, 112 trong khoảng thời gian xem báo cáo

  23.

  Tổng chi = Cộng phát sinh Có TK 111 (a) + Cộng phát sinh Có TK 112 (b) – Phát sinh Có TK111,112 đối ứng với TK 111,112 (c + d)
  27.
  Lưu ý: Tổng chi có thể sẽ không bằng Chỉ tiêu Các khoản chi (Mã số 10) vì bao gồm phát sinh các khoản chi ở hoạt động tài chính, đầu tư ( ở mã số 23 và mã số 24)
  • Bước 2: Kiểm tra Các chỉ tiêu chi đã lên báo cáo B03a/BCTC
  Các chỉ tiêu chi lên báo cáo B03a/BCTC: Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên (Mã số 11), Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ (Mã số 12), Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định (Mã số 23), Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (Mã số 24). Để xem cách lấy số liệu của các chỉ tiêu này, bạn vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính chọn Báo cáo B03a/BCTC để xem.
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/9/20

Chia sẻ trang này