Tôi không thấy đủ các Mẫu số/Ký hiệu khi xem Bảng kê hóa đơn trên MeInvoice Web thì làm như thế nào?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Tôi không tìm thấy đầy đủ hoá đơn của các Mẫu số/Ký hiệu khi xem Bảng kê hóa đơn trên Meinvoice Web thì làm như thế nào?

Các bước thực hiện:
1. Anh/Chị kiểm tra lại trong mục tham số trước khi Lọc xem báo cáo đã chọn đúng khoảng thời gian, đã tích chọn vào các Mẫu số/Ký hiệu.. hay chưa

2. Nếu tài khoản đăng nhập không phải quyền Admin thì nhờ user Admin kiểm tra lại xem có thể chưa được Phân quyền sử dụng cho Mẫu số/Ký hiệu đó
 
Top