Tôi không thấy danh sách hoá đơn đã được xuất trên Meinvoice.vn desktop thì xử lý như thế nào?

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện

Khi vào phần hoá đơn trên Mobile Bạn không thấy hoá đơn đã nhập liệu hoặc phát hành ở MeInvoice.vn desktop?

2. Giải pháp

Hiện tại MeInvoice.vn Mobile đang chỉ liên kết được với MeInvoice.vn web nên chỉ những Hoá đơn được Lập và phát hành trên Meinvoice.vn web mới có thể xem được trên Mobile.

Để xem được Hoá đơn đã được xuất trên MeInvoice.vn Desktop Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Meinvoice.vn web

Bước 2: Thực hiện vào Báo cáo\Bảng kê Hoá đơn đã sử dụng để xem nhé.
 
Top