Tờ khai thuế trên misa

Vananhlc92

New Member
Misa hỗ trợ mình trường hợp như này với: Mình kê khai theo quý. Trong quý 2, mình có 2 hóa đơn đầu ra hủy nhưng mình vẫn ghi nhận doanh thu và thuế vào quý 2 (do nghiệm thu vào quý 2), và đến tháng 7 có xuất 2 hóa đơn thay thế. Thì cách hạch toán như nào để Doanh thu và thuế của 2 hóa đơn này hiển thị trên bảng kê bán ra và lên được tờ khai qúy 2
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top