Tờ khai thuế trên misa

Vananhlc92

New Member
Misa hỗ trợ mình trường hợp như này với: Mình kê khai theo quý. Trong quý 2, mình có 2 hóa đơn đầu ra hủy nhưng mình vẫn ghi nhận doanh thu và thuế vào quý 2 (do nghiệm thu vào quý 2), và đến tháng 7 có xuất 2 hóa đơn thay thế. Thì cách hạch toán như nào để Doanh thu và thuế của 2 hóa đơn này hiển thị trên bảng kê bán ra và lên được tờ khai qúy 2
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa chị, nếu hóa đơn hủy thì vẫn kê khai lên tờ khai ạ
Có số hóa đơn và lên được ạ, chị kiểm tra 2 hóa đơn đó thuộc quý 2 là sẽ lên tờ khai ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top