TK 8142

caitoketoan

Member
Năm 2018
Nợ TK 8142 là 1 tỷ, trong năm có nộp khôi phục dự toán là 100 triệu
Vậy số quyết toán là 900 triệu
Vậy 100 triệu em muốn giảm trực tiếp cho TK 8142 thì hạch toán sao?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Năm 2018
Nợ TK 8142 là 1 tỷ, trong năm có nộp khôi phục dự toán là 100 triệu
Vậy số quyết toán là 900 triệu
Vậy 100 triệu em muốn giảm trực tiếp cho TK 8142 thì hạch toán sao?
Thưa anh/chị
Anh/chị thực hiện giảm chi trực tiếp là được ạ, N111,112 C8142 nhé, sau đó hạch toán mang tiền đi nộp
Trân trọng
 
Top