Tính năng Amis kế toán

Công ty lĩnh vực thương mại có mảng nhập khẩu, thông tin trên tờ khai hải quan có đẩy vô phần mềm Amis kế toán được không? hay phải nhập tay thủ công ạ? ví dụ: số liệu tờ khai nộp thuế, khối lượng mở tờ khai nhập khẩu...
Về mảng nhập khẩu, phần mềm Amis kế toán sẽ xử lý được những gì? nhờ MISA giải đáp giúp ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top