tính hao mòn do chuyển đổi thông tư

gacon93

Member
xin chào misa!
mình có tài sản là ô tô nguyên giá 809.760.000 đồng đưa vào sử dụng từ năm 2012 thì mình hạch toán và tính như sau:
- từ năm 2012-2014 áp dụng quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ hao mòn tài sản thì tỷ lệ hao mòn là 10% và thời gian sử dụng là 10 năm: mình tính hao mòn như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 10%) 80.976.000 đồng; hao mòn lũy kế (2012-2014) 242.928.000 đồng; giá trị còn lại (31/12/2014) 566.832.000 đồng
- từ năm 2015 trở đi thì áp dụng 2 thông tư là 162/2014/TT-BTC và 45/2018/TT-BTC vì hai thông tư này đều có tỷ lệ hao mòn (6,67%) và thời gian sử dụng (15 năm) giống nhau không thay đổi gì cả (thời gian sử dụng được kéo dài thêm 5 năm so với quyêt định 32), mình áp dụng ví dụ 4 thông tư 45/2018/TT-BTC như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 6,67%) 54.010.992; hao mòn lũy kế (2015-2024) = 242.928.000+10*54.010.992= 783.037.920 đồng, giá trị còn lại (31/12/2024) là 26.722.080 đến đây thì giá trị còn lại 26.722.080 < 54.010.992 hao mòn hàng năm, đến đây mình chưa hiểu cách tính nào thích hợp
+ nếu tính tiếp năm 2025 thì hao mòn lũy kế 837.048.912 và giá trị còn lại -27.288.912,
+còn nếu tính năm 2025 cho hao mòn hàng năm là 26.722.080 thì hao mòn lũy kế 809.760.000 giá trị còn lại: 0 nhưng tính ra thời gián sử dụng (2012-2025) mới đc 14 năm
Mình muốn hỏi bạn là đến năm 2015 thì phải tính như thế nào vì theo thông tư 45 phải đến năm 2026 mới hết thời gian sử dụng là 15 năm ????
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
xin chào misa!
mình có tài sản là ô tô nguyên giá 809.760.000 đồng đưa vào sử dụng từ năm 2012 thì mình hạch toán và tính như sau:
- từ năm 2012-2014 áp dụng quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ hao mòn tài sản thì tỷ lệ hao mòn là 10% và thời gian sử dụng là 10 năm: mình tính hao mòn như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 10%) 80.976.000 đồng; hao mòn lũy kế (2012-2014) 242.928.000 đồng; giá trị còn lại (31/12/2014) 566.832.000 đồng
- từ năm 2015 trở đi thì áp dụng 2 thông tư là 162/2014/TT-BTC và 45/2018/TT-BTC vì hai thông tư này đều có tỷ lệ hao mòn (6,67%) và thời gian sử dụng (15 năm) giống nhau không thay đổi gì cả (thời gian sử dụng được kéo dài thêm 5 năm so với quyêt định 32), mình áp dụng ví dụ 4 thông tư 45/2018/TT-BTC như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 6,67%) 54.010.992; hao mòn lũy kế (2015-2024) = 242.928.000+10*54.010.992= 783.037.920 đồng, giá trị còn lại (31/12/2024) là 26.722.080 đến đây thì giá trị còn lại 26.722.080 < 54.010.992 hao mòn hàng năm, đến đây mình chưa hiểu cách tính nào thích hợp
+ nếu tính tiếp năm 2025 thì hao mòn lũy kế 837.048.912 và giá trị còn lại -27.288.912,
+còn nếu tính năm 2025 cho hao mòn hàng năm là 26.722.080 thì hao mòn lũy kế 809.760.000 giá trị còn lại: 0 nhưng tính ra thời gián sử dụng (2012-2025) mới đc 14 năm
Mình muốn hỏi bạn là đến năm 2015 thì phải tính như thế nào vì theo thông tư 45 phải đến năm 2026 mới hết thời gian sử dụng là 15 năm ????
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
xin chào misa!
mình có tài sản là ô tô nguyên giá 809.760.000 đồng đưa vào sử dụng từ năm 2012 thì mình hạch toán và tính như sau:
- từ năm 2012-2014 áp dụng quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ hao mòn tài sản thì tỷ lệ hao mòn là 10% và thời gian sử dụng là 10 năm: mình tính hao mòn như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 10%) 80.976.000 đồng; hao mòn lũy kế (2012-2014) 242.928.000 đồng; giá trị còn lại (31/12/2014) 566.832.000 đồng
- từ năm 2015 trở đi thì áp dụng 2 thông tư là 162/2014/TT-BTC và 45/2018/TT-BTC vì hai thông tư này đều có tỷ lệ hao mòn (6,67%) và thời gian sử dụng (15 năm) giống nhau không thay đổi gì cả (thời gian sử dụng được kéo dài thêm 5 năm so với quyêt định 32), mình áp dụng ví dụ 4 thông tư 45/2018/TT-BTC như sau: hao mòn hàng năm (tỷ lệ 6,67%) 54.010.992; hao mòn lũy kế (2015-2024) = 242.928.000+10*54.010.992= 783.037.920 đồng, giá trị còn lại (31/12/2024) là 26.722.080 đến đây thì giá trị còn lại 26.722.080 < 54.010.992 hao mòn hàng năm, đến đây mình chưa hiểu cách tính nào thích hợp
+ nếu tính tiếp năm 2025 thì hao mòn lũy kế 837.048.912 và giá trị còn lại -27.288.912,
+còn nếu tính năm 2025 cho hao mòn hàng năm là 26.722.080 thì hao mòn lũy kế 809.760.000 giá trị còn lại: 0 nhưng tính ra thời gián sử dụng (2012-2025) mới đc 14 năm
Mình muốn hỏi bạn là đến năm 2015 thì phải tính như thế nào vì theo thông tư 45 phải đến năm 2026 mới hết thời gian sử dụng là 15 năm ????
Thưa anh/chị
Theo ví dụ 4, TSCĐ được tính khấu hao từ năm 2015, thời gian khấu hao mới là 10 năm nhưng đến năm 2025 trở đi là không phải tính khấu hao nữa. Như vậy là bình thường nếu đã tính hết giá trị khấu hao nhé.
Anh/chị cứ tính đúng theo thông tư rồi thì khi hết khấu hao sẽ thôi ko phải tính nữa, vì mấy năm trước tính khấu hao cao nên như vậy là hợp lý
Anh/chị vui lòng đọc thêm thông tư để biết nhé, ngoài ra có thể tham khảo và đăng bài lên group: https://www.facebook.com/groups/hotromimosa/ để nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng nhé
Trân trọng
 

Đính kèm

Top