Tính giá thành công trình

Phườn

New Member
Thưa anh/chị
Em tính giá thành công trình theo các bước nhưng tại sao sau khi nghiệm thu công trình xong số liệu:phát sinh trong kỳ, Lũy kế chi phí, số chưa nghiệm thu số liệu hiên ra lại thể hiện là âm hoặc không hiện ra số liệu?
Em cảm ơn!
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Thưa anh/chị
Em tính giá thành công trình theo các bước nhưng tại sao sau khi nghiệm thu công trình xong số liệu:phát sinh trong kỳ, Lũy kế chi phí, số chưa nghiệm thu số liệu hiên ra lại thể hiện là âm hoặc không hiện ra số liệu?
Em cảm ơn!
Thưa anh/chị
Phát sinh trong kỳ âm, anh/chị ktra thử trong kỳ có khoản chi phí nào phát sinh mà hạch toán giảm giá thành C154(đối với TT133) hoặc C621,622,627 ( TT200) Không nhé
Trân trọng
 
Top