Tìm SQL Server Configuration Manager khi không thấy trong mục Start

Khi mở Start để mở SQL Server Configuration Manager mà không tìm thấy như hình dưới:
1.JPG


Anh/chi làm theo hướng dẫn sau để tìm và mở SQL Server Configuration Manager
- Bước 1: Mở đường dẫn C:\Windows\SysWOW64
2.png


- Bước 2: ở ô tìm kiếm Anh/chị điền sqlserver vào ô tìm kiếm, sẽ xuất hiện mục sqlservermanager10.msc, Anh/chị mở phần này chính là SQL Server Configuration Manager (như ảnh có các phiên bản sqlservermanager11.msc, sqlservermanager12.msc,... vì trong máy có cài phiên bản SQL cao hơn là 2012 và 2014, còn SQL2008R2 sẽ có tên là sqlservermanager10.msc)
3.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top