Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Hướng dẫn hạch toán và lập, nộp tờ khai
- Hướng dẫn hạch toán và lập tờ khai Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
- Hướng dẫn hạch toán và lập tờ khai Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
- Hướng dẫn Nộp tờ khai
* Lưu ý:

Các hướng dẫn trên có hướng dẫn hạch toán khi phát sinh thuế GTGT trực tiếp, anh/chị xem bút toán và hạch toán ở các phân hệ tương ứng như Mua hàng, Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Chứng từ nghiệp vụ khác nhé

2. Hướng dẫn hạch toán nộp thuế

- Cách 1: Sử dụng chức năng "Nộp thuế"
+ Hướng dẫn Nếu Nộp bằng tiền mặt
+ Hướng dẫn nếu Nộp bằng tiền gửi ngân hàng

- Cách 2: Tự hạch toán trên phiếu chi/ủy nhiệm chi khác
+ Hướng dẫn Nếu nộp bằng tiền mặt
+ Hướng dẫn Nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng

3. Đổi dữ liệu từ phương pháp tính thuế là trực tiếp trên doanh thu sang phương pháp khấu trừ và ngược lại
Để đổi phương pháp kê khai thuế từ kê khai theo phương pháp khấu trừ sang trực tiếp hoặc ngược lại, anh/chị thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu mới hoàn toàn
Lưu ý: Khi tạo dữ liệu kế toán mới cần chọn phương pháp kê khai thuế đúng
- Bước 2: Xuất khẩu danh mục, chứng từ từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới tạo
 
Top