Thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính gửi cấp trên

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Mục đích: Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính để nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 của đơn vị dự toán cấp trên phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.
Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top