Thu tiền THA ( theo đơn, thu án phí), căn cứ biên lai thu tiền của CHV bằng tiền gửi ngân hàng

Lê Thị Thúy 1391

New Member
Nhân viên MISA
1.Định khoản:
Các khoản thu tiền THA bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
Có TK 333 Các khoản nộp NSNN​
Có TK 331 Các khoản phải trả Đương sự​
2.Hướng dẫn trên phần mềm:
Ví dụ: Ngày 20/10/2020, thu tiền bồi thường của Công ty TNHH SX và TM Hoàng Anh, số tiền: 200.000.000 đồng

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

1.-Nop-tien-vao-TK-01.png


2. Nhấn Thêm.

1.-Nop-tien-vao-TK-02.png


3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

- Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
- Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

5.png


4. Nhấn Cất.

6.png


5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

7.png


6. Nhấn Thực hiện để in.

8.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top