Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Hỏi đáp chung' bắt đầu bởi leductho111, 27/10/17.

 1. leductho111

  leductho111 New Member

  Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014, quy định chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất, hướng dẫn kế toán áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mình. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Mời các bạn tải về.

  Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Những văn bản mới nổi bật về Kế toán - Kiểm toán

  Điểm mới nổi bật của Thông tư 200

  Thông tư sửa đổi, bổ sung về chế độ kế toán doanh nghiệp số 75/2015/TT-BTC

  Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

  Chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200 được Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất sẽ được áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký. Hiện đã có bản Thông tư 200/2014/TT-BTC bản tiếng Anh, bạn đọc có thể tham khảo thêm link ở đưới đây. Chế độ kế toán doanh nghiệp 2014 bao gồm các điểm mới nổi bật tại Thông tư 200/2014/TT-BTC chính thức thay thế cho chế độ kế toán cũ ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTCThông tư 244/2009/TT-BTC.

  Luật kiểm toán nhà nước 2015 số 81/2015/QH13

  Thông tư 19/2015/TT-NHNN quy định hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng nhà nước Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________________

  Số: 200/2014/TT-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ========

  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

  THÔNG TƯ
  Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

  Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

  Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

  Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

  “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền

  1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

  2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

  3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

  4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

  - Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

  - Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
   
Bài viết liên quan: Thông 200/2014/TT-BTC
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi đáp chung 10 thay đổi quan trọng của thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 22/3/20
Hỏi đáp chung Lương theo thông tư 133 14/11/19
Hỏi đáp chung Hạch toán truy thu Thuế NK và GTGT sau thông quan tờ khai 19/6/19
Hỏi đáp chung THAY ĐỔI THÔNG TIN CTY 21/3/19
Hỏi đáp chung Thông báo nâng cấp iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer phiên bản 1.4.1 24/10/17

Chia sẻ trang này