THỐNG KÊ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP AMIS KẾ TOÁN ONLINE (P1)

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
THỐNG KÊ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP AMIS KẾ TOÁN ONLINE

 1. Trên AMIS kế toán sao không thấy có sổ quản trị ?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-theo-doi-them-so-quan-tri-tren-amis-ke-toan-thi-lam-the-nao/

 2. Đăng nhập TK kế toán viên nhưng không thấy phân hệ kế toán hoặc báo không có quyền đăng nhập dữ liệu thì do nguyên nhân gì?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/khi-dang...-khong-thay-ung-dung-ke-toan-thi-lam-the-nao/

 3. Ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác báo trùng số chứng từ thì có thể kiểm tra bằng cách nào?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/khi-ghi-...c-bao-so-chung-tu-da-ton-tai-thi-lam-the-nao/

 4. Thêm người dùng ở Hệ thống báo "Đã tồn tại" dù không có ở màn hình thành viên thì kiểm tra ở đâu?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/khi-them...ong-co-o-man-hinh-thanh-vien-thi-lam-the-nao/

 5. Tình trạng đơn đặt hàng cập nhật "Hoàn thành" khi nào?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/don-dat-...p-nhat-tinh-trang-hoan-thanh-thi-lam-the-nao/

 6. Thay đổi chức danh, tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì vào đâu?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon...uoi-ky-tren-bao-cao-chung-tu-thi-lam-the-nao/

 7. Cách thực hiện phân quyền đăng nhập theo địa chỉ IP máy tính và thời gian truy cập?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...a-chi-ip-may-tinh-va-theo-thoi-gian-truy-cap/

 8. Kế toán muốn theo dõi thêm Thủ kho , Thủ quỹ thì làm thế nào?
  Trả lời:
  https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-theo-doi-them-thu-kho-thi-lam-the-nao/
  https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-theo-doi-them-thu-quy-thi-lam-the-nao/

 9. Phục hồi chứng từ đã xóa có được không ? Cách làm thế nào?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/kb/tim-kiem-va-phuc-hoi-chung-tu-da-xoa/

 10. Tại sao trên AMIS Kế toán không thêm được mã hàng tính chất chỉ là diễn giải để in hóa đơn không hiển thị số thứ tự ?
  Trả lời: https://helpact.misa.vn/?post_type=ht_kb&p=15267&preview=true
 
Top