Thông báo phát hành thí điểm sản phẩm Sổ Thu Chi R20

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-06-2018,MISA xin trân trọng thông báo phát hành THÍ ĐIỂM sản phẩm Sổ Thu Chi R20.

Phiên bản này sửa lỗi không chọn được hạng mục thu chi, tài khoản.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài Android

Trân trọng!
 
Top