Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R35

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 28-11-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R35.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link bộ cài Android R35

Link Testflight iOS

1. Nghiệp vụ mới

1 .Cho phép người dùng nhân bản được ghi chép ở màn hình lịch sử ghi chép và lịch sử tài khoản
2 . Cho phép người dùng tìm kiếm theo số tiền ở màn hình lịch sử ghi chép, lịch sử tài khoản
3. CR_NF_Cải tiến hiệu năng khi load dữ liệu hạn mức chi, báo cáo tình hình thu chi, phân tích chi tiêu
4.CR_Thay đổi UI màn hình lịch sử ghi chép giúp khách hàng dễ theo dõi ghi chép hơn
5. Tích hợp thông báo khi có chương trình hay cuộc thi nào đấy được tổ chức

Trân trọng!
 
Top