Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R19

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R19.

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung thông tin địa chỉ trong ghi chép, bổ sung tính năng nhân bản ghi chép, Bổ sung tính năng chuyển hạng mục thu/chi của ghi chép sang hạng mục khác,....

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung thông tin địa chỉ trong ghi chép, bổ sung tính năng nhân bản ghi chép, Bổ sung tính năng chuyển hạng mục thu/chi của ghi chép sang hạng mục khác,....

Các tính năng trong phiên bản này:

1. Mobile

1. Hệ điều hành iOS: Bổ sung tính năng chuyển hạng mục thu/chi của các ghi chép sang hạng mục khác
2 . Hệ điều hành iOS: Bổ sung tiện ích nhân bản ghi chép
3 .Hệ điều hành iOS: Bổ sung thông báo vượt qua hạn mức chi khi ghi chép
4 .Hệ điều hành iOS: Cải tiến BC phân tích chi tiêu cho phép thống kê thêm khoản cho vay, trả nợ
5 .Hệ điều hành iOS: Bổ sung thông tin địa chỉ trong ghi chép

Trân trọng!
 
Top