Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R19.0.5

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 01-02-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R19.0.5.

Phiên bản này bổ sung cải tiến các UI: Danh sách mua sắm, tính Thuế TNCN, Tính lãi vay, báo cáo vay nợ, báo chính hiện tại,....

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link STC Android R19.0.5

Phiên bản này bổ sung cải tiến các UI: Danh sách mua sắm, tính Thuế TNCN, Tính lãi vay, báo cáo vay nợ, báo chính hiện tại,....

Các UI cải tiến trong phiên bản này:

1. Mobile

1 .Cải tiến tính năng Danh sách mua sắm
2 .Cải tiến Tiện ích Tính Thuế TNCN
3 .Cải tiến Tiện ích Tính lãi vay
4 .Cải tiến Báo cáo tài chính hiện tại
5 .Cải tiến Báo cáo Theo dõi vay nợ
6.Cải tiến Báo cáo Chuyến đi sự kiện
7 .Cải tiến Báo cáo Đối tượng thu/chi
8 .Cải tiến thiết lập

Trân trọng!
 
Top