Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R18

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 17-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R18.

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung tính năng chuyển khoản định kỳ trên Android, Cho phép NSD ẩn được 1 số tài khoản, tùy chọn tài khoản không được thống kê vào báo cáo,....

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

link_apk

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung tính năng chuyển khoản định kỳ trên Android, Cho phép NSD ẩn được 1 số tài khoản, tùy chọn tài khoản không được thống kê vào báo cáo,....
1. Mobile

1 Hệ điều hành iOS: Bổ sung Tiện ích tra cứu tỉ giá NSD mong muốn Bổ sung option quy đổi hiển thị từ đồng tiền chính sang đồng tiền phụ và ngược lại
2 Hệ điều hành iOS: Cho phép NSD ẩn được 1 số tài khoản, thêm tiện ích tìm kiếm tài khoản
3 Hệ điều hành iOS: Bổ sung tùy chọn 1 tài khoản không được thống kê vào báo cáo
4 Hệ điều hành iOS: Bổ sung tiện ích tính tiền kiết kiệm tích lũy
5 Hệ điều hành Android: Tiện ích tra cứu tỉ giá NSD mong muốn Bổ sung option quy đổi hiển thị từ đồng tiền chính sang đồng tiền phụ và ngược lạ
6 Hệ điều hành Android: Cho phép NSD ẩn được 1 số tài khoản, thêm tiện ích tìm kiếm tài khoản
7 Hệ điều hành Android: Bổ sung tùy chọn 1 tài khoản không được thống kê vào báo cáo
8 Hệ điều hành Android: Bổ sung Chuyển khoản định kỳ
9 Hệ điều hành Android: Bổ sung tiện ích tính toán thuế thu nhập cá nhân
Trân trọng!
 
Top