Thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hội viên R3

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 31-05-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hội viên R3.

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung tính năng nhập khẩu người liên hệ, Cho phép hiệp hội có thể khai trừ hội viên khỏi hiệp hội,.....

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link demo QLHV.VN

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R3

1. Website

1.Cho phép Hiệp Hội thiết lập giá trị Mã hội viên theo từng nhu cầu quản lý của hiệp hội
2.Bổ sung tính năng nhập khẩu người liên hệ
3 .Cho phép hiệp hội tùy chỉnh các danh mục : Lĩnh vực hoạt động, Loại hình doanh nghiệp, Phân loại hội viên,….
4.Cho phép một hội viên có nhiều tài khoản khác nhau để cùng sử dụng app QLHV trên mobile
5.Cho phép hiệp hội có thể khóa tài khoản đăng nhập của hội viên
6.Cho phép hiệp hội có thể khai trừ hội viên khỏi hiệp hội
7 .Cho phép hiệp hội có thể xóa các bài viết của hội viên
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top