Thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hội viên R2

admin

Administrator
Hôm nay ngày 01-03-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hội viên R2.

Phiên bản này bổ sung tính năng: Hỗ trợ tìm kiếm hội viên theo nhiều tiêu chí, cập nhật chi tiết thông tin nhu cầu hội viên, cập nhật tính năng chuyển giao nhiệm kỳ và thông tin lãnh đạo hiệp hội. Phát hành bản QLHV trên hệ điều hành iOS.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Đường dẫn site demo

Hướng dẫn sử dụng

Bộ cài R2 Android

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R2

1. Website

STT Mô tả
1 Thêm tính năng tìm kiếm thống kê hội viên theo nhiều tiêu chí
2 Cập nhật trường thông tin Ngành nghề lĩnh vực hoạt động của hội viên cho phép chọn trong danh sách
3 Cập nhật lại tính năng chuyển giao nhiệm kì, thông tin lãnh đạo hiệp hội
4 Cập nhật chi tiết thông tin nhu cầu của hội viên
5 Bổ sung thêm các thông tin hội viên: xếp hạng, loại hội viên, loại hình doanh nghiệp
2. iOS

STT Mô tả
1 Cập nhật lại tính năng chuyển giao nhiệm kì, thông tin lãnh đạo hiệp hội
2 Cập nhật chi tiết thông tin nhu cầu của hội viên
3 Cho phép hội viên theo dõi tính hình thu hội phí
3. Android

STT Mô tả
1 Cập nhật lại tính năng chuyển giao nhiệm kì, thông tin lãnh đạo hiệp hội
2 Cập nhật chi tiết thông tin nhu cầu của hội viên
Trân trọng!
 
Top