Thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hộ tịch 2016 R78

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 15/5/19.

 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Hôm nay ngày 14-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hộ tịch 2016 R78.

  ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTP

  Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

  Trang demo sản phẩm

  Hướng dẫn sử dụng

  R78

  Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13a/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại UBND cấp xã để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13b/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13c/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14a/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại UBND cấp xã để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14b/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14c/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh để đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22a/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22b/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn huyện đáp ứng đúng quy định
  Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22c/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng đúng quy định


  Trân trọng!
   

Chia sẻ trang này