Thông báo phát hành sản phẩm Quản lý cán bộ 2.0 R20.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 23-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Quản lý cán bộ 2.0 R20.1.

Phiên bản này thay đổi luồng đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN giúp khách hàng dễ sử dụng hơn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R20.1
Tiện ích

1 .Thay đổi luồng đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN

Trân trọng!
 
Top