Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R98

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 11/4/18.

 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Hôm nay ngày 11-04-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R98.

  Phiên bản này cho phép theo dõi các hình thức xử lý, hình thức ghi giảm, các thông tin khai thác tài sản kinh doanh, liên doanh liên kết, đồng thời bổ sung 10 mẫu báo cáo theo thông tư số 144.

  Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

  Trang thí điểm

  Trang demo

  Hướng dẫn sử dụng

  1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R98

  Các vấn đề phát triển trong R98

  Nghiệp vụ mới

  1. Cho phép theo dõi các hình thức ghi giảm theo TT 144/2017/TT-BTC

  2. Cho phép theo dõi các hình thức xử lý theo TT 144/2017/TT-BTC

  3. Cho phép theo dõi các thông tin khai thác tài sản kinh doanh, liên doanh liên kết theo TT 144/2017/TT-BTC

  4. Bổ sung mẫu số 06c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô theo TT 144/2017/TT-BTC

  5. Bổ sung mẫu số 06b-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo TT 144/2017/TT-BTC

  6. Bổ sung mẫu số 06d-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đôi thông tin về tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

  7. Bổ sung mẫu số 07-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu theo TT 144/2017/TT-BTC

  8. Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 1: Tổng hợp chung theo TT 144/2017/TT-BTC

  9. Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

  10. Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

  11. Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 1: Tổng hợp chung theo TT 144/2017/TT-BTC

  12. Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 2: Chi tiết theo loại hinh đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

  13. Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

  Trân trọng!
   

Chia sẻ trang này