Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R97.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 31-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R97.1.

Phiên bản này sửa lỗi nhập khẩu tài sản và thay đổi lại giao diện kê khai tài sản để có thể kê khai loại tài sản dưới 500 triệu với những tài sản nhập trước năm 2018

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Top