Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R96

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 27-02-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R96.

Phiên bản này cải tiến hiệu năng và cách lấy dữ liệu một số báo cáo, đồng thời khách phục một số lỗi của sản phẩm trong mùa quyết toán

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R96

Nghiệp vụ thay đổi

1 .Cải tiến hiệu năng, cách lấy báo cáo theo nguồn hình thành và loại tài sản của Mẫu Sổ tài sản cố định
2 .Cải tiến hiệu năng, cách lấy báo cáo theo nguồn hình thành của Mẫu Danh sách tài sản theo nguồn hình thành
3 .Cải tiến hiệu năng, cách lấy báo cáo theo nguồn hình thành của Mẫu số B04-H - Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ
4 .Cải tiến hiệu năng, cách lấy báo cáo theo nguồn hình thành và bộ phận sử dụng của Mẫu số C55a-HD - Bảng tính hao mòn TSCĐ
5 . Cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý những TSCĐ/CCDC bị hỏng, mất phẩm chất được phát hiện khi kiểm kê để thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Trân trọng!
 
Top