Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R118 ( 14/08/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: Giám đốc các Văn phòng/Trung tâm

Hôm nay ngày 14-08-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R118.

Đáp ứng yêu cầu của STC Thái Bình về thống kê tình hình sử dụng của đơn vị cấp dưới

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang demo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng
 
Top