Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R116

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Hôm nay ngày 03-07-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R116.

Bổ sung Báo cáo tình hình sử dụng, quản lý tài sản dưới 500 triệu để đối chiếu với số liệu tại Cơ sở dữ liệu tài sản công của TP Hà Nội

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang demo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Top