Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R113.1

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R113.1.

Phiên bản này cải tiến chức năng gia hạn sử dụng phần mềm online để dễ hiểu hơn với người sử dụng và sửa một số lỗi giúp phần mềm hoạt động ổn định hơn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R113.1

1 Cải tiến chức năng gia hạn sử dụng phần mềm online để dễ hiểu hơn với người sử dụng

Trân trọng!
 
Top