Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R105

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R105.

Phiên bản này cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45, đồng thời cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R105

Nghiệp vụ thay đổi

Cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45

Tiện ích

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS (giai đoạn 2)

Với các tài sản kê khai nhập thiếu thông tin, cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn rõ ràng để cập nhật đầy đủ đảm bảo kê khai vào phần mềm của Cục công sản đầy đủ

Trân trọng!
 
Top