Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R104.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 18-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R104.1.

Phiên bản này hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật TT 45 sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản để khách hàng dễ hiểu hơn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R104.1

Tiện ích

Cán bộ QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật TT 45 sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản để khách hàng dễ hiểu hơn

Trân trọng!
 
Top