Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R103

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R103.

Phiên bản này bổ sung chức năng giúp cán bộ QLTS lập danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt và ngoài ra trong phiên bản này cán bộ QLTS còn có thể tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ theo kỳ 6 tháng cuối năm.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R103

Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ quản lý tài sản muốn lập danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Cán bộ quản lý tài sản muốn tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ để chuẩn bị kế hoạch cho 6 tháng cuối năm

Trân trọng!
 
Top