Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R102

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 30-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R102.

Phiên bản này cập nhật mẫu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151, đồng thời bổ sung báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại) giúp cán bộ QLTS theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá TSCĐ, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ để nhanh chóng đối chiếu với báo cáo quyết toán của đơn vị.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R102

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá TSCĐ, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ trên cùng một báo cáo để nhanh chóng đối chiếu với báo cáo quyết toán của đơn vị
2. Cập nhật Mẫu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151

Trân trọng!
 
Top