Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R100

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R100.

Phiên bản này giúp cán bộ Quản lý tài sản có thể trao đổi dữ liệu phát sinh từ phần mềm QLTS.VN với phần mềm dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề phát triển trong R100

Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ QLTS muốn Trao đổi dữ liệu phát sinh từ PM QLTS.VN với PM dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC

Trân trọng!
 
Top