Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R80

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 06-06-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R80.

Cải tiến nghiệp vụ Quản lý trẻ cấp mầm non

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

Trang hướng dẫn sử dụng

R80

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R80:
Giáo viên muốn ghi nhận điểm cho các học sinh được miễn giảm môn học


Giáo viên muốn phân biệt học sinh được miễn giảm với học sinh thường đồng thời không tính điểm tổng kết, tỷ lệ đạt của các học sinh này

Giáo viên muốn xuất khẩu các báo cáo, sổ sách ra file excel với căn chỉnh đẹp

Kế toán mong muốn khi in biên lai thu phí, lệ phí có hiển thị thông tin người thu tiền

Kế toán muốn ghi ngày thu trên biên lai, phiếu thu

Kế toán muốn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thông báo hóa đơn dưới dạng xml

Kế toán muốn khi vào danh sách đăng ký khoản thu/Bảo hiểm y tế với hình thức là Khác thì không hiển thị số tiền

Cán bộ thư viện muốn hiển thị địa danh trên các báo cáo

Khi thu phí theo lớp, kế toán muốn không thu cho một số học sinh

Giáo viên muốn kiểm soát việc nhảy ô trong quá trình nhập điểm

Kế toán muốn thống kê kết quả thu tiền của từng khoản thu theo khoảng thời gian nhất định

Kết thúc mỗi năm học, giáo viên tiểu học muốn in sổ học bạ theo từng năm

Cải tiến nghiệp vụ Quản lý trẻ cấp mầm non

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top