Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R78

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 25-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R78.

Tập trung chính vào việc đáp ứng nghiệp vụ trường Liên cấp, ngoài ra hỗ trợ thêm nhiều tiện ích nhỏ.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

R78

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78
Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78:

Đối với cấp THCS/THPT

Hiệu trưởng/giáo viên muốn kiếm soát việc gửi thông báo điểm cho phụ huynh để tránh sai sót

GVBM và GVCN muốn nhanh chóng biết được các con điểm đã đủ theo quy định số điểm tối thiểu hay chưa

Giáo viên muốn tính điểm trung bình môn dựa trên điểm trung bình từng môn đã được làm tròn 1 số sau dấu phẩy

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm muốn tập trung vào các tính năng hay sử dụng để tránh bị rối mắt

Giáo viên muốn in sổ điểm 1 cách nhanh chóng

Giáo viên muốn in sổ điểm 1 cách linh hoạt

Bổ sung danh sách mẫu xét tốt nghiệp đáp ứng cho các trường

Giáo viên có thể xếp lại học lực hay tổng kết điểm của học sinh theo đúng quy định tại thông tư 58

Hiệu trưởng muốn theo dõi số điểm tối đa, tối thiểu cho nhiều môn cùng 1 lúc

Quản lý khoản thu

Kế toán muốn in hóa đơn/phiếu thu hiển thị thông tin Người nộp tiền đúng với thực tế tại đơn vị

Khi lập danh sách thu tiền, kế toán muốn hiển thị cả học sinh không phải đóng 1 khoản thu nào để dễ dàng đối chiếu

Kế toán muốn nhập nhanh danh sách miễn giảm các khoản thu theo lớp

Kế toán muốn thống kê danh sách học sinh chưa nộp tiền của từng lớp, từng đợt thu phí để nhắc phụ huynh nộp tiền

Cho phép nhà trường thiết lập thông tin cổng thanh toán trực tuyến qua VNPAY

Cho phép kế toán ghi nhận các khoản thu thông qua hình thức thu tiền VNPAY

Khi in thẻ bạn đọc, CBTV muốn thông tin người kí xác nhận thẻ thư viện là CBTV

Hiệu trưởng muốn kiểm soát việc sửa điểm của giáo viên

Đáp ứng nghiệp vụ của các đơn vị là trường liên cấp

Đơn vị là trường liên cấp muốn thực hiện đúng các nghiệp vụ trên phần mềm QLTH - Học sinh

Đơn vị là trường liên cấp muốn thực hiện đúng các nghiệp vụ trên phần mềm QLTH - Thiết bị

Đơn vị là trường liên cấp muốn thực hiện đúng các nghiệpvụ trên phần mềm QLTH - Thư viện

Đơn vị là trường liên cấp muốn thực hiện đúng các nghiệp vụ trên phần mềm QLTH - Khoản thu


Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top