Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R75

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-01-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R75.

Đáp ứng mô hình đánh giá theo tiêu chuẩn VNEN, nhiều tiện ích và sửa các lỗi được ghi nhận.
Chú ý: Trong phiên bản R75 mới hỗ trợ về chức năng cho các trường áp dụng mô hình VNEN. Hệ thống báo cáo sẽ được cập nhật tiếp tục trong phiên bản R76

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R75

1. Tiện ích

1. Kế toán muốn thống kê tình hình thu học phí để nộp lên PGD kiểm tra và theo dõi
2. Đơn vị muốn thống kê tổng số học sinh hoàn thành theo từng mục tiêu và tỷ lệ học sinh hoàn thành mục tiêu đó
3.Cán bộ thư viện muốn thống kê số biến động sách và bạn đọc theo từng năm để theo dõi tình hình hoạt động của thư viện
4. Cuối năm, giáo viên muốn thống kê biểu số 13-TH-CL: Báo cáo thống kê chất lượng học sinh tiểu học theo quyết định 5363/QĐ-BGDĐT theo yêu cầu của cơ quan chủ quản
5. Tại cấp THCS, THPT, giáo viên muốn in phiếu liên lạc tại bất kỳ thời điểm trong năm để kịp thời thông báo điểm về cho phụ huynh học sinh
6.Giáo viên muốn xuất khẩu danh sách học sinh của tất cả các lớp trong trường cùng 1 lúc
7. Giáo viên muốn ghi nhận cột Ghi chú trong Bảng tổng hợp kết quả đánh giá để ghi nhận các thông tin chưa được đánh giá của học sinh
8. Ban giám hiệu trường tiểu học muốn kiểm soát tình hình nhập điểm của các giáo viên bộ môn để dễ dàng đôn đốc giáo viên
9 .Cải tiến nghiệp vụ Tổng kết học tập cấp THCS, THPT giúp thao tác thực hiện đơn giản hơn
10 .SISAP - Giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên phụ trách lớp muốn nhận được đơn xin nghỉ của học sinh một cách kịp thời)
11 .Cập nhật lại các mục tin tức trên màn hình tin tức để phù hợp với thời điểm hiện tại

2. Nghiệp vụ mới

1. Đánh giá học sinh theo mô hình VNEN
Chú ý: Trong phiên bản R75 mới hỗ trợ về chức năng cho các trường áp dụng mô hình VNEN. Hệ thống báo cáo sẽ được cập nhật tiếp tục trong phiên bản R76

3. Nghiệp vụ thay đổi

1. GV cần tạm tính điểm trung bình môn của học sinh để nắm được kết quả học tập của học sinh tới thời điểm hiện tại để có căn cứ nhắc nhở, điều chỉnh học tập của học sinh
2 .SISAP - Nhà trường muốn sử dụng mã SISAP - Dịch vụ chia sẻ thông tin Nhà trường - Phụ huynh để dễ dàng quản lý các TK phụ huynh tự đăng ký

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top