Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R72

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 03-11-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R72.

Cải tiến các chức năng QLTH dễ dùng hơn: QLTH - Học sinh: QL Biến động, QL Hồ sơ học sinh, Bắt đầu sử dụng phân hệ QLTH - Học sinh, QLTH - Học phí. Đáp ứng các mẫu nhập liệu vào CSDLQG của 3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS. Cập nhật thay đổi nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử và một vài nghiệp vụ khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm Mầm non

Dữ liệu thí điểm Tiểu học

Dữ liệu thí điểm Trung học cơ sở

Dữ liệu thí điểm Trung học phổ thông

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R72

Kể từ phiên bản R72, phần mềm cải tiến các tính năng sau:
I. Phân hệ Học sinh
Cải tiến các thông tin khai báo ban đầu phân hệ Học sinh
Cải tiến hồ sơ học sinh
Cải tiến biến động học sinh
Đáp ứng tính năng giáo viên chủ nhiệm theo dõi đơn xin đi muộn/nghỉ phép của học sinh
Tại trường mầm non, Hiệu trưởng muốn theo dõi kế hoạch hoạt động tuần để giám sát công tác giảng dạy tại trường
Tiểu học - Xuất khẩu file dữ liệu về kết quả đánh giá học tập để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
THCS - Xuất khẩu file dữ liệu về kết quả học tập để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Tiểu học - Xuất khẩu file dữ liệu về khen thưởng học sinh để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Mầm non - Xuất khẩu file dữ liệu về Sức khỏe để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

II. Phân hệ Quản lý khoản thu
Cải tiến màn hình Getting Học phí
Kế toán muốn quản lý số buổi tồn hàng tháng của học sinh về tiền ăn bán trú theo đúng thực tế tại đơn vị.
QLTH-Học phí muốn sắp xếp danh sách học sinh theo đúng danh sách học sinh các lớp thực tế để dễ dàng đối chiếu tình hình thu và nhập thực thu trong các đợt thu phí
Kế toán muốn in danh sách được miễn, giảm học phí theo đúng mẫu quy định của đơn vị chủ quản (PGD Tháp Mười)
Kế toán muốn in danh sách được hỗ trợ chi phí học tập theo đúng mẫu của cơ quan chủ quản (PGD Tháp Mười)
Kế toán muốn lập danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn để gửi cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt theo NĐ 06/2018/NĐ-CP

III. Hoá đơn điện tử

Kế toán muốn lập mẫu phụ lục 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 119/2018/NĐ-CP
Cập nhật một số thay đổi của nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử
Thay đổi mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử bằng mẫu số 01 Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

IV. Phân hệ Thiết bị
Cán bộ tổ chức muốn tổng hợp được giá trị thiết bị tăng trong năm học theo từng nguồn (được cấp/trường tự mua/thiết bị tự làm) để báo cáo lên cấp trên
Đơn vị sử dụng phần mềm QLTH.VN - Thiết bị muốn thống kê tình hình sử dụng theo Tổ bộ môn

V. Phân hệ Thư viện
Khi in nhãn sách, in phích, in tem mã vạch hàng loạt, khách hàng mong muốn có thể chọn nhanh và chính xác hàng loạt đầu mục sách hoặc số ĐKCB
Khi khai báo sách ban đầu, CBTV muốn nhập nhanh các sách tham khảo, sách giáo viên có cùng nhan đề
Cán bộ thư viện mong muốn in Sổ đăng ký cá biệt TV-S02 theo đúng mẫu đơn vị

VI. Các vấn đề chung
Tinh gọn các chức năng của phần mềm QLTH - Học sinh tại cấp THCS và THPT: Lượt bỏ các giao diện chỉ xem thông tin
Tách các danh mục mẫu trộn phù hợp với từng phân hệ
Hiệu trưởng các trường sử dụng phần mềm QLTH.VN muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trong dữ liệu của đơn vị để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công

Trân trọng!
 
Top