Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-10-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.

Cải tiến các chức năng về Khoản thu bao gồm: Lập đợt thu, Thu theo lớp, theo học sinh. Tiếp tục xây dựng các chức năng hỗ trợ thu phí Phụ huynh, các công cụ hỗ trợ đối soát giữa MISA và nhà trường.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm Tiểu học

Dữ liệu thí điểm Trung học cơ sở

Dữ liệu thí điểm Trung học phổ thông

Hướng dẫn sử dụng

Trang Quản lý tài khoản phụ huynh cho MISA

R71

Các vấn đề phát triển trong phiên bản:
I. Phân hệ Học sinh
 1. Đơn vị sử dụng phần mềm QLTH.VN muốn dễ dàng đối chiếu phân phối chương trình, các bài giảng trong phân phối chương trình đã mặc định sẵn trong phần mềm với thực tế quy định tại tỉnh để có thể thiết lập đầy đủ, chính xác các thông tin cho năm học mới
 2. Hiệu trưởng muốn sử dụng các thông tin về học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên đã quản lý ở phần mềm QLTH để nhập khẩu nhanh vào phần mềm cơ sở dữ liệu theo yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục
 3. Cải tiến Đăng ký miễn giảm môn học giúp nhà trường giảm thao tác nhập liệu
 4. Cải tiến giao diện Phân công giảng dạy giúp nhà trường giảm thiểu thao tác nhập liệu
 5. Cải tiến giao diện thời khóa biểu giúp nhà trường giảm thiểu thao tác nhập liệu


II. Phân hệ Học phí
 1. Đổi tên phần mềm QLTH Quản lý học phí thành QLTH Quản lý khoản thu
 2. Cải tiến học phí: lập đợt thu phí
 3. Cải tiến học phí: thu phí theo lớp
 4. Cải tiến học phí: thu phí theo học sinh
III. Các vấn đề khác
 1. Yêu cầu cải tiến không cần bước đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào QLTH.VN, chỉ cần thông báo
 2. Người dùng phần mềm QLTH.VN muốn có hướng dẫn cụ thể để lấy lại mật khẩu trong trường hợp chưa đăng ký email
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top