Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.2

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 13-10-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.2.

Chặn chức năng Quản lý phụ huynh với các dữ liệu của khách hàng. Sửa kèm các lỗi hỗ trợ kinh doanh tập huấn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R71.2

1. Tiện ích

1 .Cập nhật thông tin khi kết nối với dịch vụ Hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
2 .Khi chưa ký thỏa thuận hợp tác dịch vụ Sổ liên lạc điện tử với Misa, nhà trường sẽ chưa sử dụng được phân hệ Quản lý phụ huynh

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top