Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 09-10-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.1.

Thêm thông báo cho người dùng nắm được các thay đổi lớn của QLTH.Khoản thu. Sửa một vài lỗi ghi nhận từ kinh doanh

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R71.1

1. Kế toán muốn nhanh chóng biết về các thay đổi về phần mềm QLTH - QL khoản thu đã thực hiện trong R71 để dễ dàng làm các công tác thu trên giao diện mới

Trân trọng!
 
Top