Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R70

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 15-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R70.

Cho phép xuất khẩu bảng điểm, bảng tổng kết tại các cấp học. Bổ sung dữ liệu mang đi cho môn Giáo dục Quốc phòng theo thông tư 01/2018/TT-BGDĐT. Thêm tiện ích và sửa lỗi

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R70

1. Tiện ích

1. Kế toán muốn kiểm tra tổng số học sinh của mỗi lớp trên danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện để so sánh nhanh với số lượng đăng ký thực tế, giảm thiểu sai sót khi tiến hành thu phí.
2.Các trường sử dụng phần mềm QLTH.VN muốn hiển thị các tab mà đơn vị dùng đến trong danh sách đăng ký các khoản thu.
3. Hiệu trưởng muốn sử dụng các thông tin về học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên đã quản lý ở phần mềm QLTH để nhập khẩu nhanh vào phần mềm cơ sở dữ liệu theo yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục
- Tiểu học:
Xuất khẩu file dữ liệu về Giáo viên để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Xuất khẩu file dữ liệu về Học sinh để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Xuất khẩu file dữ liệu về Lớp để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
- Trung học cơ sở:
Xuất khẩu file dữ liệu về Học sinh để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Xuất khẩu file dữ liệu về Lớp để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Xuất khẩu file dữ liệu về Giáo viên để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
4. Khách hàng mong muốn có các thống kê trên giao diện bàn làm việc về tình hình thu học phí để nắm được thông tin tổng quan
5. Tại cấp Tiểu học, cho phép xuất khẩu kết quả đánh giá định kỳ + kết quả tổng hợp đánh giá cho toàn trường
6. Tại cấp THCS, THPT, cho phép xuất khẩu bảng điểm + kết quả tổng kết các môn cho toàn trường
2. Nghiệp vụ mới

1. Bổ sung thêm môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - danh mục tối thiểu của môn học theo môn học đáp ứng đúng theo thông tư: 01/2018/TT-BGDĐT

3. Nghiệp vụ thay đổi

1. Theo nghị định 24/2016/NĐ-CP, kế toán không sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012 làm chứng từ thu phí
2. Đơn vị sử dụng phần mềm QLTH.VN - học phí muốn xem chi tiết, đầy đủ, trực quan các khoản thu tự nguyện trong giao diện danh sách đăng ký các khoản thu.
3. Khách hàng mong muốn lập được sổ mượn sách của học sinh theo từng lớp hoặc cả trường
4. Khi sử dụng hóa đơn học phí, kế toán muốn sử dụng mẫu hóa đơn phù hợp với đơn vị và vẫn đúng với các quy định hiện hành

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top