Thông báo phát hành sản phẩm QLTH Mobile R22

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 10-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm QLTH Mobile R22.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Nghiệp vụ mới

1 Sau khi thanh toán khoản thu cho nhà trường, phụ huynh muốn nhận được hóa đơn điện tử
2 Đáp ứng tính năng mạng xã hội trên ứng dụng SISAP (giai đoạn 1)

Tiện ích

1 Cập nhật lại giao diện SISAP cấp Tiểu học, THCS, THPT theo thiết kế mạng xã hội
2 Ở màn hình điểm từng môn, phụ huynh muốn dễ dàng biết được chi tiết điểm của con thuộc môn nào, giáo viên dạy môn đó là ai
3 Tại màn hình trao đổi tổng quan và màn hình trao đổi trực tiếp với từng giáo viên, phụ huynh có nhu cầu muốn biết đang trao đổi với giáo viên dạy môn gì, của con nào

Trân trọng!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top