Thông báo phát hành sản phẩm QLTH Mobile R17

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 03-11-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm QLTH Mobile R17.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài chính thức

Hướng dẫn sử dụng

Nghiệp vụ mới

1 .Phụ huynh muốn lấy lại mật khẩu để truy cập vào App mobile trong trường hợp Quên mật khẩu
2 .Đáp ứng tính năng cho phép phụ huynh xin nghỉ qua ứng dụng mobile
3 .Yêu cầu gửi SMS để lấy mã xác thực khi đăng ký tài khoản phụ huynh

Nghiệp vụ thay đổi

1 .Bổ sung tính năng của menu Tiện ích cho App mobile
2 .Xây dựng màn hình bảng tin cấp Tiểu học

Tiện ích

1 .Xây dựng tính năng thông báo của app mobile phụ huynh để phụ huynh kịp thời nắm bắt thông tin của con em mình
2 .Cho phép phụ huynh xem kế hoạch tuần cấp trường Mầm non
3 .Cải tiến màn hình Học tập cấp Tiểu học

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top