Thông báo phát hành sản phẩm Omni Channel CRM RC9

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 06-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Omni Channel CRM RC9.

Phiên bản này phát triển tính năng Kết nối với Shopee / Quản lý danh sách đen / Cho phép lựa chọn vận chuyển theo Đường bộ / Hàng không đối với GHTK

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản RC9

1. Web

1. Kết nối OCM với Shopee
2.CR_Khi gửi đơn hàng sang GHTK, QLCH/Thu ngân muốn chọn được hình thức vận chuyển theo đường bộ hoặc đường hàng không để gửi sang đối tác giao đúng theo yêu cầu
3. Khi KH mua hàng không văn minh, Chủ cửa hàng muốn ghi nhận những KH này vào DS đen để lưu ý khi bán hàng lần sau
4. NV bán online muốn theo dõi chi tiết đơn hàng bên DVVC để so sánh với đơn hàng ghi nhận trên OCM mà không phải mất thao tác tìm và mở đơn xem (Hiện nay khi nhấn xem mới chỉ link đến Ds đơn hàng, chưa xem được chi tiết đơn hàng)
5. NV bán Online muốn theo dõi Mã vận đơn của hàng hóa ngay trên DS đơn hàng mà không phải mất công nhấn vào đơn hàng mới xem được

Trân trọng!
 
Top