Thông báo phát hành sản phẩm MoneyKeeper R22

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 29-04-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MoneyKeeper R22.

Trong phiên bản này cho phép người dùng thay đổi avatar trong quá trình làm việc, cho phép chọn location cho ghi chép thu chi, nhân bản nhanh ghi chép và cải tiến thêm một số tiện ích khác.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link

1. Nghiệp vụ mới

1 .Cho phép người dùng có thể thay đổi avatar làm việc
2 .Cho phép người dùng lựa chọn location cho ghi chép
3 .Cho phép trả nợ/thu nợ lớn hơn số tiền đang vay
4 .Cho phép nhân bản giao dịch ở màn hình lịch sử ghi chép, dashboard giao dịch gần đây
2. Tiện ích

1 .CR_NF_Cải tiến chức năng thêm nhanh ghi chép ở màn hình chi tiết tài khoản
2 .CR_NF_Cải tiến tiện ích select all ở màn hình Thuế TNCN, Thêm sửa Sổ Tiết kiệm

Trân trọng!
 
Top