Thông báo phát hành sản phẩm MoneyKeeper R21

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MoneyKeeper R21.

Phiên bản này đáp ứng các nghiệp vụ: Khởi tạo tài khoản, tạo ghi chép thu chi...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

1. Nghiệp vụ mới

1 .Cho phép người dùng khởi tạo thông tin tài khoản để bắt đầu sử dụng ứng dụng
2 .Đáp ứng nghiệp vụ quản lý tài khoản (Xem danh sách, thêm, sửa, ngừng sử dụng tài khoản)
3 .Cho phép người dùng tạo ghi chép thu chi

Trân trọng!
 
Top