Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R34.2

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 29-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R34.2.

Sửa lỗi xuất khẩu XML của báo cáo tài chính thông tư 200 trên phân hệ tổng hợp hiển thị sai chỉ tiêu của các phụ lục.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Trân trọng!
 
Top