Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R34.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R34.1.

Phiên bản này cho phép kế toán nộp các tờ khai bổ sung của thuế GTGT khấu trừ, TTĐB, TNDN cập nhật phiên bản XML 2.2.8 theo HTKK 3.8.2 của Tổng cục Thuế.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R34.1

1. Tiện ích

1 . Cập nhật phiên bản XML 2.2.8 theo HTKK 3.8.2 của Tổng cục Thuế để kế toán nộp được các tờ khai bổ sung GTGT, TTĐB, TNDN

Trân trọng!
 
Top