Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R33

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-02-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R33.

Phiên bản này cho phép kế toán khởi tạo được mẫu hóa đơn điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu hóa đơn đặc thù của đơn vị; cho phép kế toán nộp được bộ báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ) bao gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (PP trực tiếp) qua hệ thống MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo qua mạng; đồng thời cho phép kế toán sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng


R33

Bổ sung chức năng Nộp BC qua MTAX và xuất khẩu XML trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Bổ sung chức năng Nộp BC qua MTAX và xuất khẩu XML trên BC KQKD giữa niên độ
Bổ sung chức năng Nộp BC qua MTAX và xuất khẩu XML trên BC LCTT giữa niên độ
Kế toán mong muốn danh sách chứng từ bán hàng có thêm thông tin số bảng kê, tên mặt hàng chung để kế toán dễ dàng đối soát lại cũng như đánh số bảng kê cho phù hợp
Kế toán mong muốn khi in chứng từ bán hàng có thể lấy lên được thông tin số khung, loại xe để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn trên báo cáo tiến độ sản xuất có thể lấy được thông tin trường mở rộng của lệnh sản xuất để đánh giá hiệu quả sản xuất
Bổ sung cột ĐVT, Số lượng, Đơn giá trên bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra
Kế toán muốn khi điều chuyển CCDC mà có chọn lại công trình thì chứng từ phân bổ CCDC sau đó phải tự động lấy được công trình mới chọn này để thuận tiện quản lý chi phí theo công trình
Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.
Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng thì thứ tự sắp xếp mã hàng của chứng từ bán hàng sẽ theo thứ tự khi chọn đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì cho phép sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.
Kế toán mong muốn khi nhập khẩu exel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng thì cộng gộp các dòng có thông tin giống nhau để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù
Kế toán mong muốn trên giao diện danh sách đơn đặt hàng có thông tin tên của nhân viên bán hàng để tiện lợi cho việc kiểm tra lại
Khi in chứng từ kế toán hàng bán trả lại, kế toán muốn thể hiện kho nhập hàng trả lại để phục vụ đối chiếu về sau

Trân trọng!
 
Top